Φωτογραφικό υλικό από τα Carnets de Guerre 1914-18 του Marcel Bolotte.(http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel). Το φωτογραφικό υλικό δημοσιεύται και στο λεύκωμα – βιβλίο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας με τον τίτλο: «Ένα χάδι από τη Φλώρινα – Στρατιά της Ανατολής: 1916 – 1918» […]