Οι φωτογραφίες συνοδεύουν τα Carnets του Alexandre Plaforet, ο οποίος υπηρέτησε στην 57η Μεραρχία, στην 114η Ταξιαρχία, στο 372 σύνταγμα αυτής, ως γραμματέας του αξιωματικού προμηθειών. Ως στρατιώτης στην αρχή, δεκανέας από την 1 Απριλίου 1917, και λοχίας από […]