Ο μεθοριακός σταθμός Νίκης Φλώρινας, όπως μας πληροφορεί ο Μίκης Κοντοτόλιος, ξεκίνησε να κατασκευάζεται κατά τα έτη 1957 ? 1958 με επίβλεψη του εντεταλμένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μηχανικό, Μπουγάτσο. Το έτος 1959 στεγάσθηκαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες: […]