•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σειρά 21 φωτογραφιών από το Ιστορικό Αρχείο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» – (συλλογή Γεωργίου Θεοδοσίου). Σε κάθε μια από αυτές υπάρχει χρονολογική ταυτότητα στο πίσω μέρος τους. Σε δυο από αυτές φωτογραφίζονται Γερμανοί στρατιωτικοί.

Error 5: An unknown error occurred while trying to fetch the photos (empty data).

Διαβάστε επίσης


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •