O εορτασμός των ελευθερίων της Φλώρινας το 1962 – 50ετηρίς

Shares

Γράφει ο Σπύρος Παπαχαρίσης |

Τον Νοέμβριο του 1962 η πόλη της Φλώρινας γιόρταζε την 50ετηρίδα της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη στις 7 Νοεμβρίου και κορυφώθηκαν την Πέμπτη στις 8 Νοεμβρίου. Από το πλούσιο Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ (συλλογή Γ. Θεοδοσίου) είναι οι φωτογραφίες εκείνου του εορτασμού.

Στη «Φωνή της Φλωρίνης» της 17ης Νοεμβρίου 1962, φ. 36,  υπάρχει ρεπορτάζ του Θεοδώρου Βόσδου,το οποίο αναφέρεται στις εκδηλώσεις. Το παραθέτουμε:

Με την αρμόζουσα λαμπρότητα εόρτασεν η ωραία μας Φλώρινα το Χρυσούν Ιωβηλαίον της ελευθερίας της

Με ωραίας εθνικάς εκδηλώσεις εόρτασεν η ακριτική μας Φλώρινα τη 50ετηρίδα της απελευθερώσεώς της εκ του τουρκικού ζυγού. Τον εορτασμόν ελάμπρυνεν δια της παρουσίας του ο υπουργός προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Δημ. Μακρής.

Την 6,30 μ.μ. της 7ης Νοεμβρίου εις την πλατείαν Ομονοίας και παρουσία των τοπικών αρχών και χιλιάδων λαού, έλαβεν χώραν συγκινητική αναπαράστασις της εισόδου του υπό τον Ι. Άρτην ουλαμού Ιππικού την 7-11?1912. Μετά την παράδοσιν της πόλεως υπό του Γ. Αρχ. Επιτρόπου κ. Χρηστίδη εις τον επικεφαλής των ιππέων, τέσσαρες Μακεδονομάχοι προηγούμενης της μπάντας του Α Σώματος Στρατού, έφερον την σημαίαν, ενώ νεάνιδες του Λυκείου έρραινον ταύτην με άνθη.

Επηκολούηθησε έπαρσις της σημαίας και ο εθνικός μας ύμνος.

Η δοξολογία

Την ανατολήν της μεγάλης και ιστορικής ημέρας ανήγγειλον τιμητικοί κανονιοβολισμοί, ενώ οι φιλαρμονικές του Δήμου, του Εθνικού Οικοτροφείου και του Α Σ.Σ., επαιάνισαν τον εωθινόν. Την 10 π.μ. εις τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου ετελέσθη επίσημος δοξολογία. Κατά την προσέλευσιν εις την εκκλησίαν του υπουργού κ. Μακρή, τα πλήθη, τα οποία είχον κατακλύσει τα οδούς 25ης Μαρτίου, Σχολείων και Αγίου Γεωργίου, επευφήμησαν τούτον ζωηρώς. Μετά το πέρας της δοξολογίας, της επιμνημοσύνου δεήσεως και της καταθέσεως στεφάνων, ο υπουργός κ. Δ. Μακρής εξεφώνησεν τον πανηγυρικόν της ημέρας ειπών τα εξής: (ακολουθεί το κείμενο του πανηγυρικού).

Μετά την δοξολογίαν επηκολούθησε επιβλητική παρέλασις, ενώ τρια αεροσκάφη υπερίπταντο της πόλεως.

Την 2αν μ.μ. ο Δήμος παρέθεσεν εις το «Ξενία» γεύμα προς τιμήν του υπουργού κ. Μακρή και των λοιπών επισήμων. Κατά το γεύμα, το οποίον, σημειωτέον, ήτο θαυμάσιον από πάσης απόψεως, χάρις εις την προσωπικήν επίβλεψιν του διευθυντού του ξενοδοχείου κ. Ιωάν. Ιωάννου και την φιλοτιμίαν του λοιπού προσωπικού, ήγειρε θερμήν πρόποσιν προσφωνών τον κ. Υπουργόν, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Π. Βούλτσης.

Την 4 μ.μ. εις το γυμναστήριον ετελέσθησαν θεαμτικαί και επιτυχείς στρατιωτικαί επιδείξεις. Την 6 μ.μ. χορευτικά συγκροτήματα εξ Αλώνων και των Σπιτιών του Παιδιού Ακρίτα, Άνω Κλεινών, Μεσοχωρίου κ.τ.λ. εχόρευσαν εις την πλατείαν Ομονοίας εθνικούς και τοπικούς χορούς. Επηκολούθησεν λαμπαδηφορία και καύσις πυροτεχνημάτων.

Την 9η μ.μ. εις το «Ξενία» το Λύκειον Ελληνίδων έδωσεν επιτυχή χορόν, εις τον οποίον συνέβαλεν μεγάλως και η διεύθυνσις και το εν γένει προσωπικόν του ξενοδοχείου.

Σπύρος Χρ. ΠαπαχαρίσηςΔιαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »