Φωτογραφίες από τα Carnets του Alexandre Plaforet

Αναγνώσεις άρθρου: 3.535 Οι φωτογραφίες συνοδεύουν τα Carnets του Alexandre Plaforet, ο οποίος υπηρέτησε στην 57η Μεραρχία, στην 114η Ταξιαρχία,…
Translate »