Πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης στην Σκοπιά Φλώρινας το 1937

Shares

Γράφει ο Σπύρος Παπαχαρίσης |

1 Μαΐου 1937. Μεγάλο Σάββατο. Την περιοχή μας επισκέπτονται δυο ομάδες Προσκόπων από τη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουν για ένα τριήμερο συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Η δημοσιευόμενη φωτογραφία, η οποία προέρχεται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ, συλλογή Γ. Θεοδοσίου, έχει ληφθεί στην Σκοπιά από τον φωτογράφο Πέτρο Κοΐδη, ο οποίος και έχει χαράξει πάνω στην φωτογραφική πλάκα  την ημερομηνία 2-5-1937. Το πιθανότερο είναι να έχει γίνει λάθος ως προς την αποτύπωση της ημέρας φωτογράφισης, αφού όπως συνάγεται από το σχετικό απόσπασμα που παραθέτουμε, η ημέρα κατά την οποίαν οι Πρόσκοποι βρέθηκαν στην Σκοπιά ήταν η 3η Μαΐου 1937, ημέρα Δευτέρα.

Τεκμηριώνουμε την φωτογραφία με το σχετικό ρεπορτάζ από το φύλλο 421/7-5-1937 της τοπικής εφημερίδας της Φλώρινας «Μακεδονική».

Στην φωτογραφία μας διακρίνονται οι Πρόσκοποι των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη πλαισιωμένοι και από μαθητές με τα χαρακτηριστικά της εποχής καπέλα τους μπροστά από το Ηρώο της Σκοπιάς.  Κάποιοι από τους Προσκόπους οι οποίοι αποτελούσαν την μπάντα κρατούν μουσικά όργανα. Στο κέντρο της φωτογραφίας μας είναι ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Σκοπιάς Νικόλαος Ηλιάδης και στο πλάι του ο Τοπικός Έφορος Φλωρίνης Στέργιος Τριανταφυλλίδης.

Το παρελθόν Σάββατον αφίχθησαν εκ Θεσσαλονίκης αι 5 και 6 Προσκοπικαί Ομάδες με την μουσικήν των, συνοδευόμενοι από τον αρχηγόν των κ. Αντωνίου.
Εις τους προσκόπους εγένετο υπό των ενταύθα προσκόπων θερμοτάτη υποδοχή. Μαζί δε όλοι οι Πρόσκοποι παρήλασαν δια των κεντρικοτέρων οδών της πόλεώς μας γενόμενοι αντικείμενον θερμοτάτων εκδηλώσεων. Την Κυριακήν το απόγευμα επεσκέφθησαν τους Στρατώνας του ενταύθα 28 Συντάγματος όπου πρωτοβουλία του κ. Διοικητού τοις εγένετο ένθερμος υποδοχή.

Την Δευτέρα έλαβον μέρος εις τον εορτασμόν της ονομαστικής εορτής της Α.Μ. του Βασιλέως μας Γεωργίου παρελάσαντες μετά της μουσικής των εις την πλατείαν Ομονοίας, χειροκροτηθέντες ενθουσιοδέστατα.

Το απόγευμα μαζί με τους Προσκόπους Φλωρίνης εξέδραμαν εις Σκοπιάν συνοδευόμενοι υπό του κ. Νομάρχου Τσακτσίρα και του Δημάρχου κ. Χάσου. Η γενομένη εκεί υποδοχή υπήρξεν ανωτέρα πάσης περιγραφής. Εις την είσοδον του χωρίου ο Διευθυντής του σχολείου κ. Ιωάν. Σημαντήρας με τους μαθητάς υποδέχεται με ζωηρά χειροκροτήματα. Εκείθε της μουσικής παιανιζούσης εμβατήρια εισέρχονται εις Σκοπιάν, όπου το Κοινοτικόν Συμβούλιον με τον Πρόεδρον κ. Νικ. Ηλιάδην και τον Γραμματέα της Κοινότητος Παντελήν Λαζένκαν την Εθνικήν οργάνωσιν Νέων Σκοπιάς με τον αρχηγόν των κ. Χρ. Ζώλην και ολόκληρο το χωριό τους υποδέχονται με ακράτητον ενθουσιασμόν και ατέλειωτα χειροκροτήματα.

Εις το Ηρώων των υπέρ Πατρίδος πεσόντων ο Αρχηγός των Προσκόπων Θεσσαλονίκης κ. Αντωνίου κατέθεσεν στέφανον, συνοδεύσας την κατάθεσιν με πατριωτικοτάτην προσφώνησιν προς τους υπέρ Πατρίδος ήρωας, αθανάτους νεκρούς. Κατόπιν ευχαρίστησεν τους κ.κ. Νομάρχην, Δήμαρχον και Προσκόπους ο Γραμματεύς της Κοινότητος κ. Π. Λαζένκας τονίσας ότι η Σκοπιά η οποία αριθμεί τόσους υπέρ Πατρίδος σφαγιασθέντας θα φανή ανταξία των μεγάλων των θυσιών πρωτοστατούσα εις παν έργον Εθνικόν.

Ακολούθως ωμίλησεν ο δημοδιδάσκαλος Σκοπιάς κ. Ερ. Βακράτσης εξάρας τον πατριωτισμόν των πεσόντων υπέρ Πατρίδος και εν τέλει ωμίλησεν ενθουσιωδέστατα συγκινήσας τους ακροατάς ο διευθυντής του Ε Δημ. Σχολείου Φλωρίνης και Τοπικός Έφορος των Προσκόπων Φλωρίνης κ. Στργ. Τριανταφυλλίδης.

Η ομιλία του επαλλέτο από ιερόν ενθουσιασμόν. Ανέλυσεν εν συντομία τους αγώνας των Μακεδόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων, της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου, οπότε διέδωσεν την Ελληνικήν γλώσσαν εις όλον τον τότε γνωστόν κόσμον, τους αγώνας αυτών κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, τους αγώνας κατά την Μεγάλην Επανάστασιν του 1821 ως και τους αγώνας κατά την εποχήν του Μακεδονικού Αγώνος, τονίσας ότι καθήκον ιερόν έχομεν ως γνήσια των τέκνα να συνεχίσωμεν την προσπάθειαν αυτών, ενισχύοντες τας φαλάγγας των Προσκόπων και των Εθνικών οργανώσεων των Νέων, ων προΐστανται, αι κορυφαί του Έθνους η Α.Μ. ο λατρευτός μας Βασιλεύς ο διάδοχος Παύλος και ο Εθνικός Ηγέτης κ. Ι. Μεταξάς.

Στο ίδιο φύλλο της «Μακεδονικής» δημοσιεύεται το παρακάτω ευχαριστήριο του αρχηγού των Προσκόπων Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστήριον

Αναχωρών εκ Φλωρίνης εκφράζω τας θερμάς ευχαριστίας μου και την ευγνωμοσύνην μου προς τους κ.κ. Νομάρχην, Δήμαρχον Φλωρίνης, Επιθεωρητήν Δημ. Σχολείων, Δ/την Οικοτροφείου, Τοπικόν Έφορον Προσκόπων, και Αρχηγόν Ομάδος και προς το Σεβαστόν Κοινόν της πόλεως και της Κοινότητος Σκοπιάς δια την θερμήν υποδοχήν, τας περιποιήσεις και τας θερμάς εκδηλώσεις που έκαμαν κατά το διάστημα της τριημέρου εν Φλωρίνη παραμονής την  υπ΄εμέ 5 και 6ης Προσκοπικών Ομάδων Θες/νίκης.

Φλώρινα τη 4η Μαΐου 1937
Ο Αρχηγός
Αργ. Αντωνίου

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »