Οι Χειμερινές Εορτές Πρεσπών και Πισοδερίου του 1957

Shares

Στις 23 Νοεμβρίου του ’57 με πρωτοσέλιδο η «Ελληνική Φωνή» πληροφορεί το αναγνωστικό κοινό της για τη διοργάνωση κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων μεγάλης γιορτής με συμμετοχή κυνηγών, ορειβατών και φυσιολατρών στην περιοχή των Πρεσπών και Πισοδερίου.

Υπό την προεδρία του τότε Νομάρχη Φλώρινας Θεοδώρου Μπαγλανέα, συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη η πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Φλώρινας «περί οργανώσεως εις Πρέσπαν μεγάλης εορτής με πανελλήνιον συμμετοχήν κυνηγών, ορειβατών, φυσιολατρών»

Σε εκείνη τη σύσκεψη είχαν παραστεί ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Βασίλειος, πρόεδροι διαφόρων συλλόγων, οργανώσεων και ο Σωματείων, ο επιθεωρητής σωματικής αγωγής Χαραλαμπάκης ο διευθυντής των Σπιτιών του Παιδιού Μίχος κ.ά.

Τελικά συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία αποτελούμενη από τον Νομάρχη Φλώρινας, τον επιθεωρητή σωματικής αγωγής Χραλαμπάκη, τον διευθηντή των Σπιτιών του Παιδιού Μίχο, τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μανίκα του προέδρου του «Αριστοτέλη» Τυρπένου θα κατάρτιζε το πρόγραμμα των εορτών το οποίο θα ήταν διήμερο. 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Τις γιορτές θα οργάνωναν ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φλώρινας, το Τμήμα ΕΟΣ, ο Όμιλος Χιονοδρόμων Φλώρινας, ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης», ο τομέας των Σπιτιών του Παιδιού της Βασιλικής Πρόνοιας και θα τελούσαν υπό την προστασία του Νομάρχη.

Το πρόγραμμα θα περιελάμβανε τα εξής:

Στις 28-12-1957 στις 9,30 π.μ. θα γινόταν εκκίνηση φυσιολατρών και λοιπών προσκεκλήμένων για τον Άγιο Γερμανό, Στις 11.00 π.μ. θα γινόταν τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου των Πεσόντων Αγίου Γερμανού. Στις 5,00 μ.μ. θα γινόταν προβολή εικόνων βυζαντινών μνημείων με επεξηγήσεις και προβολή ταινίας από τις Ναυτικής Εορτές των Πρεσπών. Στις 6,00 μ.μ. θα δινόταν θεατρική παράσταση από σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στις 8,00 θα ακολουθούσε πρόγραμμα για την ψυχαγωγία των εκδρομέων.
Την επομένη στις 29-12-1957 θα πραγματοποιούνταν κυνηγετική εκδρομή και ορειβασία με αφετηρία τον Άγιο Γερμανό και τέρμα το Πισοδέρι με ώρα εκκίνησης την 6,00 π.μ. Επίσης θα πραγαμτοποιούνταν ξεναγήσεις και χιονοδρομικοί αγώνες στην Βίγλα Πισοδερίου από τον όμιλο Χιονοδρόμων Φλώρινας.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι από εκείνες τις εκδηλώσεις και προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ ? συλλογή Γ. Θεοδοσίου.

Στο φύλλο 47/1218, 31 Δεκ. 1957 της «Ελληνικής Φωνής» υπάρχει αναλυτικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ από την πραγματοποίηση των Χειμερινών Εορτών το οποίο για την ιστορία το μεταφέρουμε:

Χάρις εις την καλήν οργάνωσιν
Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείωσαν αι διήμεροι χειμεριναί εορταί Πρεσπών ? Πισοδερίου
Αποκαλυπτήρια Ηρώωου ? Ομιλία περί Πρέσπας ? Θεατρική παράστασις ? Κυνηγετική και Ορειβατική εκδρομή ? Σευμμετέσχον εκδρομείς εκ Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Εδέσσης και άλλων πόλεων ? Ολοπρόθυμος η φιλοξενία των κατοίκων
Μεγάλο το τουριστικόν κέρδος εκ των εορτών

Είναι αδύνατον να περιγραφή η εξαιρετική επιτυχία την οποίαν εσημείωσαν αι χειμεριναί εορταί Πρεσπών ? Πισοδερίου της 28ης και 29ης Δεκεμβρίου, αι διοργανωθείσαι υπό των Οργανώσεων και Σωματείων της πόλεώς μας, υπό την αιγίδα του Νομάρχου κ. Μπαγλανέα, βοηθουμένου υπό του Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Χαραλαμπάκη, του Διευθυντού «Σπιτιών Παιδιού» κ. Μόχου και του προέδρου Συλλόγου Κυνηγών κ. Μανίκα.

Κατ΄ αυτάς εδόθη η ευκαιρία εις τους πολυαρίθμους επισκέπτας να θαυμάσουν τας ασυγκρίτους αξίας φυσικάς καλλονάς της γραφικής Πρέσπας, να ιδούν τα Βυζαντινάς αρχαιότητας και ν’ ακούσουν την λαμπράν ομολογουμένως ιστορίαν της περιοχής αυτής.

Εδόθη ακόμη η ευκαιρία εις τους συμμετασχόντας κυνηγούς εκ Θεσσαλονίκης, εκ της περιφερείας μας κ.λπ. και εις τους φυσιολάτρας, να θαυμάσουν, οι μέν πρώτοι την αφθονίαν των θυραμάτων, οι δε δεύτεροι τα ωραία τοπία με την σαγηνευτικήν αλπικήν εικόνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το απόγευμα της 28ης εις την πλατείαν του Αγίου Γερμανού και ενώπιον των επισήμων και πολυαρίθμων επισκεπτών και κατοίκων του χωριού και των πλησίων τοιούτων έλαβε χώραν επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των πεσόντων εις τα πεδία της τιμής και συνεχεία η αποκάλυψις του δαπάναις του «Σπιτιού του Παιδιού» Αγίου Γερμανού ανεγερθέντος Ηρώου, ακολούθως δε κατετέθησαν στέφανοι υπό του κ. Προέδρου της Κ.Ο.Β.Ε. Θεσσαλονίκης και των Σκοπευτών ? Κυνηγών Θεσσαλονίκης.
Υπό τους ήχους της Στρατιωτικής Μουσικής εχορεύθησαν εν συνεχεία διάφοροι πατριωτικοί και τοπικοί χοροί υπό νεανίδων, ενδεδυμένων με τοπικάς ποικιλοχρώμους ενδυμασίας, οίτινες, διήρκεσαν μέχρι των νυκτερινών ωρών.

Την εσπέραν εις την αίθουσαν τελετών του Δημοτικού Σχολείου, ασφυκτικώς πληρωθείσαν υπό των εκδρομέων, κατοίκων, εδόθη θεατρική παράστασις υπό νέων και νεαίδων του χωρίου Κ. Κλεινών με το έργον του συμπολίτου μας συγγραφέως κ. Χάρη Γρηγορίου «Η Κόνιτσα» στεφθείσα υπό λαμπράς επιτυχίας, χάρις εις τας προσπαθείας του συνεργαζομένου με τα Σπίτια του Παιδιού δημοδιδασκάλου κ. Αθ. Νικολάου και τας τοιαύτας των νεαρών ερασιτεχνών ηθοποιών.

Προ της θεατρικής παραστάσεως υπό του Κοινοτικού Γραμματέως Αγίου Γερμανού κ. Ι. Μαρκοπούλου ανεγνώσθη, ειδική ομιλία του κ. Θ. Βράκα, με΄λοςυ του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» περί τουρισμού, ιστορίας, λαογραφίας, βυζαντινών μνημείων της Πρέσπας.
Κατά τα διαλείμματα οι μαθηταί του σχολείου έψαλαν διάφορα άσματα.
Ακολούθως έλαβε χώραν κινηματογραφική προβολή με ωραίας ταινίας.
Εις τας εορτάς παρέστησαν ο Νομάρχης κ. Μπαγλανέας, ο Δήμαρχος κ. Παπαθανασίου, ο Δ/τής Χωροφυλακής κ. Ευαγγελίου, Υ/τής της Α.Δ.Χ. Δυτ. Μακεδονίας, ο κ. Διοικητής της Στρατιωτικής Μονάδος Πρεσπών, ο Ειρηνοδίκης Πρεσπών κ. Κατσάνος, ο Υπ/τής του Συντάγματος κ. Κατσούλης ο Δ/τής Υπ/σεως Χωρ/κής Πρεσπών κ. Χονδροκούκης, οι εκ Θεσσαλονίκης εκδρομείς, ο ΕΟΣ Φλωρίνης μετά μελών του ΕΟΣ Λαρίσης, υπερεξήκοντα κυνηγοί Φλωρίνης, ο Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Χαραλαμπάκης, οι πρόεδροι και τα Κοινοτικά Συμβούλια των Κοινοτήτων της περιοχής και εκατοντάδες επισκέπτες εκ των πλησίων χωρίων.
Την πρωίαν της Κυριακής οι μεν κυνηγοί εξέρδαμον εις κυνηγετική εκδρομήν εις διάφορα σημεία της Πρέσπας, οι δε ορειβάται και χιονοδρόμοι κατηυθύνθησαν δια της γραφικής τοπουεσίας «Ασπρονέρι» εις «Βίγλαν» Πισοδερίου, πραγματοποιήσαντες 5ωρον διαδομήν.

Την εσπέραν άπαντες επέστρεψαν εις την πόλιν μας ενθουσιασμένοι και με τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης

———————————–

Πηγές: «Ελληνική Φωνή», φύλλα 42/1213 23-11-1957, 44/1215 7-12-1957, 45/1216 14-12-1957, 47/1218 31-12-1957,

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »