Η ίδρυση της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και η ανέγερση του κτιρίου της

Shares

Γράφει ο Σπύρος Παπαχαρίσης |

Η ίδρυση της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας

Στο φύλλο 92/18-3-1951 της τοπικής εφημερίδας «Ακριτική Βόρειος Ελλάς» του Ανδρέα Κ. Βράκα γίνεται γνωστή ή ίδρυση «Λέσχης Ποντιοκαυκασίων» στην πόλη μας.

Εις την πόλιν μας
Ιδρύθη Λέσχη Ποντιοκαυκασίων

Πρωτοβουλία του κ. Μιχ. Μιχαηλίδου συνήλθον προχθές οι κκ Ιω. Μουρατίδης, Γεώργ. Πολατίδης, Γεώργ. Χρυσοχοϊδης, Νικ. Τογκαρίδης, Χρ. Παυλίδης, Δημ. Κωνσταντινίδης, Κωνστ. Παπαδόπουλος, Γενάδ. Αμανατίδης, Ισ. Χαραλαμπίδης, Γεωργ. Νεοφυτίδης και Δημ. Πουγαρίδης και μετά διαλογικήν συζήτησιν απεφάσισαν την ίδρυσιν Λέσχης Ποντιοκαυκασίων εν Φλωρίνη.
Η προσωρινή διοικούσα Επιτροπή απετελέσθη εκ των κκ Μ. Μιχαηλίδου, Ιω. Μουρατίδου, Γ. Πολατίδου, Γ. Χρυσοχοΐδου και Νικ. Τογκαρίδου.

«Ακριτική Βόρειος Ελλάς», 92/18-3-1951

Το πρώτο ιδρυτικό καταστατικό της «Ευξείνου Λέσχης» συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατά την συνέλευση των ιδρυτικών μελών στις 11 Μαρτίου 1951.

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα της εφημερίδας τα πρόσωπα που αποτέλεσαν την πρώτη προσωρινή διοικούσα επιτροπή είχαν τις αντίστοιχες θέσεις: ο Μιχαηλίδης Μιχαήλ, Πρόεδρος, ο Πολατίδης Γεώργιος. Αντιπρόεδρος, ο Τογκαρίδης Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας, ο Μουρατίδης Ιωάννης, Ταμίας, και ο Χρυσοχοΐδης Γ., Κοσμήτορας.

Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις

«Ακριτική Βόρειος Ελλάς», 124/18-11-1951

Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της Ε.Λ.Φ. ήταν η οργάνωση και παρουσίαση στο κοινό της Φλώρινας δυο θεατρικών παραστάσεων από τα μέλη του ερασιτεχνικού θιάσου της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για τα έργα του Φίλωνος Κτενίδη, «Ο Κλήδονας» και «το Μαυροκόρ’τς». Οι παραστάσεις δόθηκαν στις 24 και 25 Νοεμβρίου 1951 στο κινηματοθέατρο «Νέα Ελλάς».

Στο ρεπορτάζ της «Ακριτικής Βορείου Ελλάδος», φύλλο 126/2-12-1951 μεταξύ άλλων διαβάζουμε:

Ήτο επιτυχής η έμπνευσις της ενταύθα Ευξείνου Λέσχης να καλέση το θεατρικόν συγκρότημα, το οποίον με την αρίστην απόδοσιν των έργων έδωσε μίαν ζωντανήν εικόνα της ζωής του Ελληνισμού του Πόντου με τας παραδόσεις, τα ήθη κι΄ έθιμα του τόπου αυτού.
Τας παραστάσεις παρηκολούθησαν αι αρχαί και πλήθος κόσμου, ο οποίος εκάλυπτε με ζωηρά χειροκροτήματα και φρενίτιδα ενθουσιασμού κάθε σκηνή. Αι ωραίαι απαγγελίαι, τα τραγούδια, οι χοροί, η ερμηνεία των δύο ηθογραφικών έργων καταγοήτευσαν το κοινόν, που μετεφέρθη ολίγας ώρας εις την μακρυνήν και ωραίαν πατρίδα των Ποντίων, εις τον Ελληνικόν Πόντον.
Ο συγγραφεύς κ. Φίλων Κτενίδης εις την ωραίαν του ομιλίαν την οποίαν έκανε επωφεληθείς ενός διαλείμματος ετόνισε τον απώτερον σκοπόν τον οποίον έχουν αι δοθείσαι παραστάσεις. Εκτός της ψυχαγωγικής και μορφωτικής πλευράς το προϊόν των θα διατεθή δια την ίδρυσιν Επαγγελματικής και Γεωργικής Πρακτικής Σχολής ως και Οικοτροφείου, εις την Μονήν της Παναγίας της Σουμελά εις την Καστανιάν Βερροίας.

Το κτίριο της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας

Το 1966 είναι το έτος κατά το οποίο η Διοίκηση και τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, θεμελιώνουν και ξεκινούν τις εργασίες ανέγερσης της εστίας τους. Από τον Απρίλιο του ιδίου έτους γίνεται γνωστή η έναρξη ανέγερσης κτιρίου με την επωνυμία «Οίκος απόρου σπουδαστού» της Ε.Λ.Φ.

Η έναρξη των εργασιών ανέγερσης

Στο φύλλο 207/30-4-1966 της «Φωνής της Φλωρίνης» διαβάζουμε:

Με πρωτοβουλία της Ευξείνου Λέσχης
Ήρχισαν αι προκαταρκτικαί εργασίαι δια την ανέγερσιν του οίκου απόρου σπουδαστού – Ευχαριστήριον του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης

Η Διοίκησης της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης και πέριξ ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν να φέρη εις γνώσιν απάντων των κατοίκων του Νομού, ποντίων και φίλων των ποντίων ότι την 24ην Απριλίου ε.ε. ήρχισαν αι εργασίαι δια την ανέγερσιν του «Οίκου απόρου σπουδαστού» αρχής γενομένης εκ της δωρεάν μεταφοράς αμμοχαλίκου υπό των κάτωθι τους οποίους θεωρεί υποχρέωσίν της να ευχαριστήση και δια του τύπου:
1. Αλεξιάδης Αγησίλαος, 2. Αλεξιάδης Αλέξανδρος, 3. Αμπελίδης Αγαθόνικος, 4. Κεβρεκίδης Θεόδωρος, 5.Μαυρόπουλος Χαράλαμπος, 6) Τορλαχίδης Παντελής εκ Νέου Καυκάσου.
1. Ακριτίδης Αβραάμ, 2. Κουσίδης Ιωάννης, 3. Μιμιλίδης Χρίστος, 4. Πουγαρίδης Νικόλαος, 5. Σιδηρόπουλος Ευστάθιος, 6. Φουντουκίδης Παύλος εξ Αγίου Βαρθολομαίου.
1. Γεωργιάδης Αθανάσιος, 2. Χαρπαντίδης Ηλίας εκ Νεοχωρακίου
1. Κσσμίδης Παναγιώτης, 2. Πισιρίδης Γεώργιος εκ Πολυπλατάνου
1. Σεχίδης Ιωάννης και Σεχίδης Θεόδωρος εκ Κολχικής

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης

Στο ίδιο φύλλο της «ΦτΦ» στη στήλη «Φλωρινιώτικα» διαβάζουμε:

Η πρωτοβουλία της Ευξείνου Λέσχης

Ως αναγράφομεν εις ετέραν στήλην ήρχισαν από της παρελθούσης Κυριακής αι προκαταρκτικαί εργασίαι δια την ανέγερσιν του «Οίκου Απόρου Σπουδαστού» της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης. Το κτίριον θα ανεγερθή επί οικοπέδου, ευρισκομένου άνω της Οικοκυρικής Σχολής. Η πρωτοβουλία της Ευξείνου Λέσχης είναι θαυμασία και αξιέπαινος και πιστεύομεν ότι θα την συνδράμουν όχι μόνον οι ποντιακής καταγωγής κάτοικοι του νομού Φλωρίνης, αλλά γενικώς ολόκληρος ο λαός του νομού μας, ώστε ο Οίκος να αποτελέση στόλισμα της Φλωρίνης και δείγμα μεγαλοπρεπές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Από εθελοντική εργασία μελών (24-4-1966). Από αριστερά: Φουντουκίδης Π., Σουμελίδης Π., Σουμελίδης Γ., Σανταλίδης Θ., Ακριτίδης Α., Σαχινίδης Λ., Ηλιάδης Σ.

Η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκαν στις 23/11/1966. Το Προεδρείο εκείνη την εποχή αποτελούνταν από τους:

Λεωνίδα Σαχινίδη, Πρόεδρο
Μενέλαο Ρατόπουλος, Αντιπρόεδρο
Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, Γεν. Γραμματέα
Σάββα Κεσίδη, Ταμία
Σταύρο Ηλιάδη, Σύμβουλο
Κωνσταντίνο Σουμελίδη του Στέλιου, Σύμβουλο
Ιωάννη Σουμελίδη του Νικολάου, Σύμβουλο

Πολιτικός Μηχανικός του κτιρίου και την όλη επίβλεψη είχε ο Παντελής Χρηστίδης.

Οι πρώτες δωρεές προς την Εύξεινο Λέσχη

Στο φύλλο 207/14-5-1966 της «ΦτΦ», διαβάζουμε ανακοίνωση δωρεών μεταξύ των οποίων και αποδήμων με σκοπό την «ευόδωση» της ανέγερσης του κτιρίου της Ευξείνου Λέσχης:

Ευγενείς προσφοραί υπέρ της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης

Με την έναρξιν των προκαταρκτικών εργασιών δια την ανέγερσιν του «Οίκου του σπουδαστού» της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης ήρχισαν χρηματικαί και άλλαο προσφοραί δια την ευόδωσιν του όλου έργου.
Ήδη προσεφέρθησαν τα κάτωθι ποσά:
1. Βασιλειάδης Χαράλαμπος κάτοικος Φλωρίνης δραχ. 300, 2. Χρυσοχοϊδης Γεώργιος κάτοικος Φλωρίνης δραχ. 500, 3. Κεβρεκίδης Αβραάμ κάτοικος Νέου Καυκάσου δραχ. 500, 4. Αναστασιάδης Αβραάμ κάτοικος Αμμοχωρίου δραχ. 400, 5. Ανώνυμος δραχ. 1.000, 6) Σαχινίδης Λεωνίδας και η σύζυγός του Ζωή δραχ. 2.000, 7. Γιαλαμάς Παναγιώτης κάτοικος Φλωρίνης δραχ. 1.000, 8. Ανώνυμος δραχ. 2.000, 9. Βασιλειάδης Βασίλειος κάτοικος Φιλαδελφείας ΗΠΑ δραχ. 5.000, 10. Χαλκίδης Ιωάννης κάτοικος Φιλαδελφείας ΗΠΑ ΔΡΑΧ. 2.000, 11. Γεώργιος και Ελπίδα Κυριαζή κάτοικοι Φιλαδελφείας ΗΠΑ δραχ. 1.000.
Οι τρεις τελευταίοι τυγχάνουν συγγενείς του συμπολίτου μας ακτινολόγου ιατρού κ. Χρ. Βασιλειάδη.

Η Εύξεινος Λέσχη ευχαριστεί θερμώς.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι δωρεές συνεχίζονται

Η ανακοίνωση των ονομάτων των δωρητών και των ευχαριστιών της Διοίκησης της Ε.Λ.Φ. συνεχίζεται. Στο φύλλο της «ΦτΦ» 211/28-5-1966 επίσης διαβάζουμε:

Δωρεαί υπέρ της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης

Συνεχίζονται αι αθρόαι χρηματικαί προσφοραί δια την πραγμάτωσιν του έργου του «Οίκου του σπουδαστού» της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης. Κατά την τρέχουσα εβδομάδα προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά: Θωίδης Δημήττριος 1.000 δρχ., Κωνσταντινίδης Αθανάασιος 1.000 δρχ., Γυμνόπουλος Ιωάννης 300 δρχ., Χαραλαμπίδης Λεωνίδας και Αριστοτέλης 1.000 δρχ., Χρυσοχοϊδης Νικόλαος και Ελένη 500 δρχ., Αυγητίδης Γεώργιος 500 δρχ., Πολατίδης Ευάγγελος 500 δρχ., Πατουλίδης Λεωνίδας και Ελισάβετ 1.000 δρχ., Ναλπαντίδης Αναστάσιος 300 δρχ., Προσκυνητόπουλος Γεώργιος 100 δρχ.

Η τελετή θεμελίωσης του κτιρίου

Στο φύλλο 237/26-11-1963 της «Φωνής της Φλωρίνης», διαβάζουμε:

Εθεμελιώθη υπό του κ. Νομάρχου ο Οίκος Απόρου Σπουδαστού της Ευξείνου Λέσχη Φλωρίνης

Ο νομάρχης κ. Παπαδημητρίου εθεμελίωσεν την 4ην μ.μ. της παρελθούσης Τετάρτης τον οίκον του απόρου σπουδαστού της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης ο οποίος θα ανεγερθή εις χώρον, παραχωρηθέντα υπό του Δήμου, άνωθεν της οικοκυρικής Σχολής. Μετά τον αγιασμόν και την θεμελίωσιν, ωμίλησεν περί των σκοπών του υπό ανέγερσιν οίκου ο γενικός γραμματεύς της Ευξείνου Λέσχης κ. Αθανάσιος Κωνσταντινίδης. Το κτίριον θα περιλαμβάνη δύο ορόφους. Ο μεν πρώτος θα χρησιμοποιηθεί δια τα γραφεία της Ευξείνου, δια τα μαγειρεία, το εστιατόριον και το αναγνωστήριον, ο δε δεύτερος δια υπνωτήρια 100 σπουδαστών.

Η κατασκευή του κτιρίου έγινε με την οικονομική συνδρομή των μελών, αλλά και με εθελοντική εργασία. Κατά την τελετή θεμελίωσης του κτιρίου οι παρευρισκόμενοι προσέφεραν χρήματα και ανάμεσα τους έδωσαν και ο τότε Νομάρχης Παπαδημητρίου Δημήτριος 1.000 δραχμές, ο Δήμαρχος Αναστάσιος Σούλας 1.000 δραχμές και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νικόλαος Στεφανόπουλος 500 δραχμές.

Από αριστερά: Πασχαλίδης, Σαχινίδης Λ., Θωίδης Δ., Ρατόπουλος Μ., Σούλας Α. (Δήμαρχος), Κωτσόπουλος Α., Κωνσταντινίδης Μ., Κεβρεκίδης Χ., Παπαδημητρίου Δ. (Νομάρχης), Βασιλειάδης Χ., Λαζαρίδης, Χαραλαμπίδης Ι.

Η δεύτερη φάση ανέγερσης του κτιρίου

Η δεύτερη φάση χτισίματος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και του οίκου σπουδαστού ξεκινάει το έτος 1977 και διαρκεί μέχρι το 1994. Η προσπάθεια αρχίζει επί προεδρίας του Θωϊδη Δημητρίου το 1977 και τη συνεχίζει με πολύ ζήλο μετέπειτα ο αείμνηστος πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας Λαβασίδης Γεώργιος.

Σκοπός του οίκου σπουδαστού ήταν να φιλοξενούνται παιδιά του εξατάξιου Γυμνασίου από τα χωριά που εκείνη την εποχή έπρεπε να μένουν στη Φλώρινα.

Το καλοκαίρι του 1977 δαπανήθηκαν 390.591 χιλιάδες δραχμές από το ταμείο της Λέσχης για τις εργασίες.

Τα δύο προεδρεία που ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή είναι τα εξής:

1975-1977

 • Θωϊδης Δημήτριος του Ιωάννη, Πρόεδρος
 • Κων/νίδης Αθανάσιος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
 • Καραγιαννίδης Γεώργιος του Χρήστου, Γεν Γραμματέας
 • Μιχαηλίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ταμίας
 • Αντωνιάδης Κων/νος του Γεωργίου, Κοσμήτορας
 • Χαραλαμπίδης Διογένης του Πέτρου, Μέλος
 • Σουμελίδης Ιωάννης του Ευθυμίου, Μέλος

1977-1979

 • Λαβασίδης Γεώργιος του Λαζάρου, Πρόεδρος
 • Παπαδόπουλος Νικήτας του Ηρακλή, Αντιπρόεδρος
 • Σαχινίδης Γεώργιος του Λεωνίδα, Γεν. Γραμματέας
 • Σουμελίδης Αθανάσιος του Κων/νου, Ταμίας
 • Γυμνόπουλος Σταύρος του Κων/νου, Κοσμήτορας
 • Σεχίδης Τριαντάφυλλος του Θεοδώρου, Μέλος
 • Αντωνιάδης Κων/νος του Γεωργίου, Μέλος
Φωτογραφία του Ηλία Βυζάντη (26.10.1977)
8.11.1977
Οκτώβριος 1981
Χειμώνας 1985
Άνοιξη 1994

Το τρίτο και τελευταίο κομμάτι για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Ε.Λ.Φ. ξεκινάει το 1994. Πλέον αλλάζει ο σχεδιασμός γιατί οι ανάγκες αλλάζουν. Ο οίκος σπουδαστού μετατρέπεται σε φοιτητικές εστίες του τότε Α.Π.Θ. γιατί οι ανάγκες για τη στέγαση των φοιτητών είναι μεγάλες. Ο χώρος ολοκληρώνεται με την χρηματοδότηση του τότε Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την ολοκλήρωσή του παραχωρείται για 11 χρόνια δωρεάν στο Πανεπιστήμιο Α.Π.Θ.

Η 3η φάση ξεκινάει με το προεδρείο που εκλέχτηκε στις 03/04/1994 και αποτελείται από τους:

 • Αντωνιάδη Ιωάννη, Πρόεδρο
 • Μωϋσιάδη Στυλιανό, Αντιπρόεδρο
 • Τριανταφυλλίδη Χαράλαμπο, Γεν. Γραμματέα
 • Πολατίδη Ηρακλή, Ταμία
 • Αλεξιάδη Νικόλαο, Κοσμήτορα
 • Λαβασίδη Γεώργιο, Μέλος
 • Ηλιάδη Δημήτριο, Μέλος

Και ολοκληρώνεται με τα εγκαίνια των εστιών 25/05/2002 με προεδρείο τους:

 • Αλεξανδρίδη Αλέκο, Πρόεδρο
 • Αντωνιάδη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο
 • Μωϋσιάδη Στυλιανό, Γεν. Γραμματέα
 • Κεβρεκίδη Φώτη, Ταμία
 • Παπαδόπουλο Νικήτα, Υπευθ. Δημ. Σχέσεων
 • Σελεμίδη Κωνσταντίνο, Έφορο
 • Σεχίδη Βασίλειο, Ειδ. Γραμματέα
 • Κασκαμανίδη Ιωάννη, Μέλος
 • Γιαζιτζίδη Δαμιανό, Μέλος

πηγές:

 

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »